/Files/images/b_novini/Рисунок1ФФ.jpg

Методичний кабінет навчального закладу

/Files/images/metodichna/DSC01785.JPG

Методичний кабінет в навчальному закладі – це організаційний інформаційно-ресурсний центр методичної роботи з педагогічними працівниками, педагогічна майстерня, де формується вчитель. Нелегкий шлях доводиться пройти вчителю, щоб досягнути олімпу педагогічної майстерності. Він повинен мати «різносторонні знання, багате розумове життя, широту кругозору, постійне інтелектуальне зростання» (В. О. Сухомлинський). І велику роль у цьому сходженні відіграє ефективно налагоджена робота шкільного методичного кабінету. Адже шкільний методичний кабінет – це, перш за все, люди, це нове поповнення діяльності педагогів, на яких базується сучасна освіта, це той освітній простір, в якому спільно розвиваються вчителі і учні.

/Files/images/metodichna/DSC_0125.JPG

Мета діяльності методичного кабінету освітнього закладу – створення інформаційно-технічної бази для педагогічних працівників, забезпечення умов для проектування їх самоосвітньої діяльності та вдосконалення рівня професійної кваліфікації.

Основні завдання діяльності шкільного методичного кабінету.

· Надання допомоги вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності.

· Координація змісту форм і методів самоосвіти вчителів та організація колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою вирішення актуальних освітніх проблем.

· Пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, вивчення та узагальнення досвіду вчителів закладу.

· Розробка і впровадження інформаційно-комп’ютерного забезпечення управління освітнього процесу.

· Організація творчих груп вчителів для спільного вирішення конкретних методичних проблемних питань, розробки програм, проектів, технологій тощо.

· Організація апробації навчально-методичної літератури.

· Активізація видавничої діяльності вчителів.

· Надання адресної мето­дичної допомоги, організація наставництва та стажування.

· Проведення діагностичної та моніторингової діяльності з визначення стану якості освітнього процесу та освітньо-кваліфікаційного рівня педпрацівників.

· Організація інноваційної та експериментальної педагогічної діяльності.

/Files/images/metodichna/DSC_0174.JPG

На базі методичного кабінету діє методична рада закладу, члени якої є методичним активом школи, входять до складу ради шкільного методичного кабінету і виконують обов’язки членів професійно-експертної ради з питань моніторингу освітньої діяльності, узагальнення та пропагування передового педагогічного досвіду.

Для методичного кабінету в нашому навчальному закладі виділено окремий кабінет, який діє 13-й рік під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Кирилюк Галини Юхимівни. Тут робоче місце заступника директора з виховної роботи Ковальчук Світлани Василівни, яка старанно і відповідально управляє виховним процесом.

Зроблено ремонт, придбано нові жалюзі, меблі, а в 2017 р. – сучасні стенди. Цей рік для мене був роком скорботи і печалі за рідною сестрою, відомою Волинською поетесою Світланою Костюк, яка відійшла у Вічність на початку 2017 р. Вона була великим патріотом України, життєлюбом, мудрою і духовно-багатою людиною. Я, як і багато її шанувальників, дуже люблю її поезії, в яких вона з любов’ю у серці описує красу і багатство рідної природи. Хочеться щоб сучасна молодь більше знала і шанувала її творчість, яка надихнула мене оформити стенди в кабінеті на фоні її улюблених квітів: ромашок, пшеничного колосся, соняшникових полів, щоб був наш родовий символ – лелеки (бусли), ба наше дівоче прізвище Бусел.

А все це багатство української природи увінчано символікою нашої держави. На фоні природи нам вдалося розмістити дуже потрібний теоретичний матеріал і змінні стенди з різних сфер педагогічної діяльності.

Стенди створюють асоціацію титанічної педагогічної діяльності, яка дасть щедрий урожай, приведе до Золотого Олімпу Успіху.

/Files/images/metodichna/DSC_0107.JPG

/Files/images/metodichna/DSC01807.JPG

Втіленню в життя проекту цих стендів допомогла директор Сидорчук Марія Михайлівна, дуже вмілий менеджер і управлінець. Вона своєю господарською діяльністю зуміла знайти кошти на оформлення методичного кабінету, учительського кабінету, куточка «Пишаймося нашими героями».

Настінні стенди, виконані з достатньо високим художнім і естетичним смаком є не тільки окрасою кабінету, а мають сучасне методично-смислове навантаження. Як зазначав великий режисер зі світовим іменем К.Станіславський: «Колектив із декількох десятків чоловік не може об’єднатися, держатися і міцніти лише на основі особистої взаємної симпатії всіх членів. Для цього люди дуже різні, а почуття симпатії не стійке і зрадливе. Щоб об’єднати людей, потрібна більш ясна і міцна основа – це ідея». В кожній школі такою ідеєю є науково-методична проблема, над якою працює колектив. Ідея, яка об’єднує вчителів нашого освітнього закладу «Педагогічні інновації у систему практичної освіти через творчість вчителя. Громадянське виховання», написана на змінному стенді у вигляді берестового згортка.

/Files/images/metodichna/DSC01793.JPG

Зверху постійний стенд «Державні символи України» містить зображення Державного Прапора, Державного Герба України, з народною символікою калини, пшеничних колосків і волошок.

/Files/images/metodichna/DSC01794.JPG/Files/images/metodichna/DSC01795.JPG

Зліва вислів П. Буаста «Освіта – скарб, праця – ключ до нього», справа вислів В. Сухомлинського «Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила колективна творчість». Ця тема визначає основні напрямки методичної роботи в школі, центром якої є методичний кабінет: забезпечення сприятливих умов для самоосвіти кожному вчителю, пошуки шляхів вдосконалення сучасного уроку і підвищення якості знань, створення умов для інноваційної педагогічної діяльності, пошук і розвиток обдарованих дітей.

/Files/images/metodichna/DSC01796.JPG

В центрі змінний стенд у вигляді сторінок плідної життєвої книги педагогічних працівників, які навчають і виховують підростаюче покоління – «золоті пшеничні зерна», готують до польоту в самостійне життя. Наявність кишеньок дозволяє охопити великий обсяг матеріалу різної тематики, який можна там розмістити: структура методичної роботи, циклограма навчально-методичної роботи, педради, графік внутрішкільного контролю.

/Files/images/metodichna/DSC01797.JPG/Files/images/metodichna/DSC01798.JPGЗмінний стенд «Атестація» висвітлює питання атестації: склад атестаційної комісії, план роботи, список вчителів, що атестуються в цьому році (підлягають атестації), перспективний план проходження курсів, перспективний план проходження атестації.Створено і постійно поновлюється банк методичних матеріалів, відкритих уроків та позакласних заходів, семінарів, конференцій.

Є зразки плануючої документації, методичні розробки учителів, куточок атестації для педагогічних працівників, необхідна періодична, навчальна, методична література для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях .

Щорічно проводяться творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються. Звітуючи, учителі діляться своїми знахідками, методичними доробками, знайомлять інших членів педагогічного колективу з технологією власного досвіду.

Згідно плану роботи школи проводяться предметні тижні, матеріали яких оформляються та зберігаються у методичному кабінеті.

Колектив нашої школи поповнюється молодими педагогами. Саме для них оформлено змінний стенд «На допомогу початківцю». Тут розміщені віконечка із такими матеріалами: пам’ятка вчителю початківцю, порада молодому вчителю, урок – основна форма навчання, вимоги до сучасного уроку, класифікація методів навчання.

/Files/images/metodichna/DSC01799.JPG/Files/images/metodichna/DSC01800.JPG

Удосконалення методичної майстерності – це передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля спрямовані на підвищення власної культури праці і, в першу чергу, культури мислення. (В. Сухомлинський)

Вчитель живе, поки вчиться… В кабінеті на фоні ромашок – стенд «Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в цей час ретельно не вчаться самі…» (Алі Акшероні). Тут 4 кишеньки для різних допоміжних матеріалів самоосвіти, на даний час такі нормативно-правові документи МОН України про професійне самовдосконалення, як важливу умову модернізації освіти, мотиви, які спонукають до самоосвіти, основні компоненти самоосвітньої діяльності, мудрі вислови.

Хочеш засвіти когось – засвітись сам… Сьогодення вимагає творчого вчителя, творчу особистість може навчити і виховати тільки творча особистість. До творчості спонукає вчителя сьогоднішній учень – розвинена і нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Творчість учителя виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно удосконалювати свою майстерність, відкидати застарілі, знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу, творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу і роботу колег. Змінний стенд «Лише творчий учитель може бути джерелом успіху своїх вихованців»

(В. Сухомлинський) ілюструє такі етапи діяльності педпрацівника у цьому напрямку: виявлення ППД – узагальнення – вивчення – популяризація – впровадження. На стенді в кишеньках знаходяться такі матеріали: картотека передового педагогічного досвіду освітян Волині, майстри педагогічної ниви (інформація про передовий досвід вчителів закладу), графік засідань методоб’єднання навчального закладу, графік проведення районних семінарів та засідань районних м/о вчителів.

/Files/images/metodichna/DSC01801.JPG/Files/images/metodichna/DSC01803.JPG

На таких ромашкових полях розміщені два постійних стенди: заповіді заступника директора та 10 правил життєвої мудрості класного керівника.

/Files/images/metodichna/DSC01804.JPG

/Files/images/metodichna/DSC01834.JPGОснащення і оформлення методичного кабінету створює необхідні умови для ефективної підготовки педагогічних працівників до уроків і позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також для проведення колективних методичних заходів. Тому в кабінеті є два постійні стенди. На стенді «Видатні педагоги» є фото видатних педагогів і їх коротенькі біографії. На другому стенді висвітлено теоретичний матеріал педагогіки та методики: основні принципи навчання, методи, засоби та прийоми навчання, форми організації навчання, комбінований урок, контроль за навчально-пізнавальною діяльністю.

/Files/images/metodichna/DSC01805.JPG

Крім стендів постійну увагу відвідувачів привертає методична стінка, основну ідеє якої відтворюють слова: «Якщо ти знаєш щось краще за мене – поділись, якщо гірше – в мене повчись» (Горацій).

Художньо й естетично оформлений вислів С. Русової «Бути гарним педагогом – це бути справжнім реформатором майбутнього життя України» органічно поєднується зі стендами і всією методичною базою кабінету.

/Files/images/metodichna/DSC01792.JPG/Files/images/metodichna/DSC01789.JPG

В кабінеті є робочий стіл для завідувача методичним кабінетом та стіл для відвідувачів. Стіл для відвідувачів має комфортний дизайн, місця для роботи забезпечено сучасними офісними стільцями. В стінці є полиці – оазиси із кімнатними квітами, які прикрашають кабінет. Спокійні тони стін, компактні зручні меблі, озеленення – все це створює затишну атмосферу та позитивний емоційний стан тих, хто тут працює.

Перелік матеріалів, що знаходяться у шкільному методичному кабінеті Чорнизького ліцею ім. В. Мельника

1. Нормативно-правові документи:

· Конституція України

· Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

· Урядові документи з питань освіти, державні програми, концепції, положення, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти,

Районного відділу освіти Маневицької райдержадміністрації

· Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти,

навчальні програми предметів інваріантної складової

· Нормативно-правове забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання

· Інформаційні збірники Міністерства освіти і науки України

2. Шкільні нормативно-правові документи:

· Статут навчального закладу

· Робочий навчальний план навчального закладу на 2021/2022 н. р.

· Перспективний план роботи на 2021/2022 н. р.

· Річний плани роботи на 2021/2022 н. р.

· Розклад уроків, навчальних занять факультативів, курсів за вибором, індивідуальних та групових консультацій, індивідуального навчання на дому

· Графік внутрішкільного контролю

· Графіки контрольних, практичних, лабораторних робіт

· Документація з атестації та підвищення кваліфікації педагогів

· Матеріали та протоколи засідань педагогічної ради школи

· Вхідна та вихідна документація

· Матеріали організації допрофільної та профільної освіти

3.Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу:

· Матеріали з організації науково-методичної роботи в закладі

· Матеріали та протоколи засідань методичної ради закладу

· Матеріали по роботі педагогічного колективу над науково-методичною проблемою

· Матеріали роботи методичних структурних підрозділів, творчої групи «А я це роблю так»

· Матеріали роботи психолого-педагогічного, проблемних та цільових семінарів

· Матеріали проведення предметних тижнів, тижнів педмайстерності та тижнів співдружності сім’ї та школи

· Предметні папки навчально-методичного забезпечення (методичні рекомендації з викладання предметів, інструктивно-методичні матеріали)

· Матеріали участі в районних та обласних семінарах

· Матеріали вивчення узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду

· Інформаційно-тематична папка «Вимоги до сучасного уроку»

· Персональні методичні папки досвіду вчителів закладу, методичні картотеки

· Матеріали діагностики та аналізу освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, участі в методичних заходах, педагогічних конкурсах тощо

· Матеріали для оформлення предметних кабінетів у закладі

4. Моніторинг якості освітнього процесу:

· аналітичні матеріали моніторингу за наслідками внутрішкільного контролю вивчення стану викладання, тематичної перевірки з предметів, системи роботи вчителів

· матеріали проведення державної підсумкової атестації в 9, 11-х класах

· аналітичні матеріали зовнішнього моніторингу (районні, аналіз ЗНО)

· зразки завдань для проведення тематичного, семестрового оцінювання, контрольних робіт з окремих предметів

· аналітичні матеріали класно-узагальнючого контролю

· звітні відомості та аналітичні матеріали семестрової успішності (по класах та предметах)

· Тематичні папки

5.Робота з обдарованою учнівською молоддю:

· Матеріали з організації роботи з учнями, що мають підвищений рівень мотивації для навчання

· Аналітичні матеріали результативності участі учнів закладу в предметних олімпіадах, інтелектуальних змаганнях, турнірах, науково-дослідницьких та творчих конкурсах, спортивних і туристичних змаганнях районного, обласного, Всеукраїнського рівня)

· Методичні рекомендації з організації ведення експериментальної та науково-дослідницької роботи з учнями, підготовки до олімпіад та конкурсів, оформлення робіт тощо

· Зразки олімпіадних завдань, контрольних робіт МАН різних рівнів

· Календарні графіки проведення конкурсів районного, обласного та Всеукраїнського рівнів, Положення та умови конкурсів тощо

· Банк даних обдарованих дітей

· Фотоматеріали та публікації про участь учнів закладу в конкурсах різних рівнів

6. Позакласна робота:

· Розклади та плани роботи гуртків

· Навчальні програми гурткової роботи та методичні рекомендації щодо ведення

· Матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів

· Матеріали на допомогу класним керівникам

7. Бібліотека методичного кабінету :

· підбірки загальнопедагогічних газет і журналів;

· підбірки методичних газет і журналів;

· спеціальна, загальнопедагогічна література;

· каталог об'єктів передового досвіду.

· публікації вчителів закладу

8. Картотеки:

· статей періодичної преси на педагогічні теми;

· керівних і нормативних документів про освіту;

· обліку перспективного педагогічного досвіду вчителів закладу;

· роботи над науково-методичною проблемою закладу

9. Постійні та змінні стенди (описані вище)

10. Технічне забезпечення (в процесі оформлення):

· комп'ютер (2),

· принтер (1),

· Інтернет - під’єднання,

· локальна мережа

· ноутбук

· відеофотоапарат

11. Планування науково-методичної роботиз педагогічними кадрами:

· Перспективний план роботи методичного кабінету на 2021-2026 рр.

· Річний план роботи методичного кабінету на 2021/2022 н.р.

· Перспективний план роботи методичної ради на 2021-2026 рр.

12. Плани роботи структурних методичних підрозділів на 2021/2022 н.р.:

· План роботи психолого-педагогічного семінару «Розвиток та корекція креативності»

· План роботи атестаційної комісії

· Плани роботи ШНТ «Ерудит» та клубу «Пізнайки»

· План роботи ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

· План роботи ШМО вчителів природничо-математичного циклу

· План роботи ШМО вчителів художньо-естетичного циклу

· План роботи ШМО вчителів військово-спортивного циклу

· План роботи ШМО вчителів початкових класів

План роботи

методичного кабінету на 2021-2022 навчальний рік

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Видати наказ про організацію методичної роботи на 2021-2022 н.р. 01.09.21 Кирилюк Г. Ю.
2 Скласти план роботи МК на 2021-2022 навчальний рік До 10.09.21 Кирилюк Г. Ю.
3 Оновлювати і поповнювати інформаційно-методичну базу МК Протягом року Дирекція закладу
4 Поповнювати книжний фонд МК новинками методичної літератури, підручниками, посібниками, періодичними виданнями. Скласти анотований каталог публікацій педпрацівників навчального закладу Протягом року Кирилюк Г. Ю., Копитюк Л. І.
5 Оновлювати картотеку нормативно-інструктивних документів Протягом року ЗДНВР
Поповнення банку даних та матеріалів методичного супроводу роботи з обдарованими учнями Протягом року ЗДНВР, психолог
6 Скласти план та графік курсового підвищення кваліфікації педпрацівників на 2022 рік До 15.09.21 До 10.01.22 Кирилюк Г. Ю.
7 Узагальнити матеріали перспективного педагогічного досвіду вчителя математики Протягом року Кирилюк Г. Ю.
8 Організувати педагогічну виставку З досвіду вчителів заклду Травень ЗДНВР, керівники ШМО
9 Надавати консультаційну допомогу учителям в підготовці доповідей, презентацій, відкритих уроків, виховних заходів, творчих звітів тощо Протягом року ЗДНВР
10 Організація педагогічних читань і семінарських занять з актуальних питань педагогіки і психології. Згідно плану ЗДНВР, психолог
11 Проводити інформаційний огляд новинок психолого-педагогічної, методичної і фахової літератури Протягом року ЗДНВР, керівники ШМО, психолог
12 Вивчити і систематизувати досвід роботи вчителів. Протягом року ЗДНВР
13 Створити інформаційно-методичну папку-портфоліо «Вимоги до сучасного уроку» До 20.03. 2022 ЗДНВР
14 Надання методичної допомоги щодо оформлення дослідницьких робіт учнів ШНТ «Ерудит» До 01.04. 2022 ЗДНВР
15 Оновлення матеріалів стенду «На допомогу початківцю», «Атестація», «Методичний вісник» Постійно Кирилюк Г. Ю.
16 Організувати і провести атестацію педагогічних працівників. Організувати методичний супровід атестації та вивчити систему роботи вчителів, що атестуються Згідно окремого плану Кирилюк Г. Ю., члени атестаційної комісії
17 Забезпечити участь педпрацівників в роботі шкільних, районних, обласних семінарах, методичних заходах, конкурсі «Вчитель року» Згідно плану ЗДНВР
18 Проводити засідання методичної ради Згідно плану роботи МР ЗДНВР
19 Створити картотеку ППД навчального закладу До 01.04.2022 ЗДНВР
20 Розробити програму реалізації проблемного питання навчального закладу на 5 років, етапи його реалізації та змістовне наповнення До 15.05.2022 Дирекція
21 Проводити на базі закладу районні семінари Згідно плану роботи РМК Дирекція
22 Вивчення стану викладання предметів, виконання навчальних програм, ведення зошитів, класних журналів, учнівських щоденників, особових справ Згідно плану роботи МК Адміністрація
23 Продовжити організацію та впровадження нових державних стандартів Постійно Адміністрація
24 Провести інтелектуальні предметні тижні Згідно графіка Керівники ШМО
25 Провести І етап Всеукраїнських предметних олімпіад та організувати участь у ІІ та ІІІ етапах Згідно наказу Кирилюк Г. Ю.
26 Організувати госпрахункову діяльність у закладі Протягом року Дирекція
27 Організація участі у Всеукраїнських предметних конкурсах Протягом року Керівники ШМО

Структура методичної роботи Чорнизького ліцею імені Володимира Мельника Колківської селищної ради Волинської області

Методична рада

Голова ради - Сидорчук М. М. - директор освітнього закладу

Члени ради -

Кирилюк Г. Ю. - заступник директора з навчально-виховної роботи

Оніщук Г. Ф. - заступник директора з виховної роботи

Дручок Л. М. - керівник м/о вчителів природничо-математичного циклу;

Ярмолюк С. О. - керівник м/о вч. суспільно-гуманітарного циклу,;

Вознюк Г. А. - кер. м/о вчителів художньо-естетичного циклу;

Ковальчук П. М. - керівник м/о вчителів військово-спортивного напрямку;

Сокол Т. Л. - керівник м/о вчителів початкових класів.

План засідань методичної ради
№ з/п Зміст роботи Місяць Відповідальний
Перше засідання Вересень Члени методичної ради
1 Затвердження мети, завдань, етапів педагогічної олімпіади «Секрети педагогічної творчості». Завдання методичної служби навчального закладу на 2017/2018 навчальний рік. Керівники м/о
2 Обговорення проходження методичної сесії, планів роботи м/о. «Педагогічна ідея - це крила, на яких злітає колективна творчість» (В.Сухомлинський)
3 Визначити педагогічні колективи для співпраці, ділового партнерства
4 Ознайомлення членів методичної ради з Інструктивно- методичними листами Міністерства освіти і науки України та Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Члени методичної ради закладу освіти
5 Розподіл обов’язків між членами методичної ради закладу освіти Голова методичної ради
6 Про організацію роботи над єдиною науково- методичною проблемою"Інноваційні технології в освітньому процесі"
7 Про організацію дослідно-експериментальної роботи в навчальному закладі
8 Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2021/2022 н. р.
9 Про роботу творчої групи „ А це я роблю так”
10 Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.
Друге засідання Жовтень
1 Організація II етапу педагогічної олімпіади „Творчою людиною можна народитися, творчості можна і навчитися."(В.Сухомлинський), метою якого є стимулювання в педагогічному колективі пошуку оптимальних шляхів і способів підвищення ефективності навчальної діяльності учнів; творчий підхід, активність учителів, їхнє прагнення до самоосвіти; підвищення у членів педагогічного колективу вимогливості до себе, до результатів своєї творчої педагогічної діяльності. Голова методичної ради закладу освіти
2 Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт МАН.
3 Організація методичної роботи з молодими вчителями з питань освітнього процесу. Про підготовку до предметних тижнів.
4 Обговорення зустрічі з представниками відділу освіти в елітарній світлиці „Особлива людина року"
5 Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Бібліотекар
Третє засідання Грудень
1 Підсумки проведення І-Ш етапів Педагогічної олімпіади
2 Обговорення планів роботи IV етапу Педагогічної олімпіади. „У людини є сонце...Тільки не треба його гасити." (Г.Скворода.) Мета: Питання про психічний стан дитини - « Про її радощі й прикрощі, про потрясіння й захворювання не повинно сходити з порядку денного» (В.Сухомлинський.) Члени методичної ради закладу освіти
3 Проведення семінару-практикуму з питань проблем навчального закладу та занять психолого- педагогічного семінару.
Четверте засідання Грудень
1 Аналіз результативності методичної роботи за І семестр. Керівники м/о
2 Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку. Члени метод. ради закладу освіти
3 Підготовка і проведення фестивалю педагогічної майстерності.
4 Участь учнів навчально-освітнього округу в районних олімпіадах та в районному конкурсі захисту науково-дослідних робіт в МАН
5 Підготовка до педагогічної ради «Організація внутрішнього контролю за станом викладання та якістю знань, умінь і навичок учнів з навчальних предметів».
6 Випуск методичного бюлетеня «Психолого- педагогічні вимоги до перевірки та оцінювання знань учнів». 1
7 Стан викладання укр.мови та літератури.
8 Стан виховної роботи в 11-х, 9-х кл.
П'яте засідання Лютий і
1 Використання технічних засобів навчання на уроках
2 Допомога учнівському самоврядуванню
3 Виконання програми дій на 2021/2022 н. р. навчального закладу в науково-дослідницькій роботі з теми : «Організаційно-педагогічні основи ціннісно-орієнтованої діяльності учнівської молоді в позаурочний час» (підготовка структурно-логічної моделі процесу громадянського виховання)
4 Обговорення питань щодо випуску альбому Керівники м/о

Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками Чорнизького ліцею ім. В. Мельника у 2020/2021 н.р.

12 травня 2017 року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Чорниж відбувся районний семінар резерву керівних кадрів заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи на тему «Педагогічний аналіз як функція управління»./Files/images/інформація.png

Інформація про методичну роботу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Володимира Мельника _2016-2017 н. р.

Кiлькiсть переглядiв: 3529

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Новини

Календар

Попередня Жовтень 2022 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31